Sandra

Välkommen!

Mitt namn är Sandra Lindqvist och jag är sångpedagog och sångerska.

Är du sångsugen?

Människor i alla åldrar sjunger digitalt tillsammans med mig. Är du också intresserad?

Digitala sånglektioner har visat sig fungera väldigt bra. Det tror jag i grund och botten handlar om att man får sjunga i trygg miljö hemma, utan stress, samt att jag spelar in musik, som precis ringar in elevens behov.

Lite om sång

Musik är kommunikation. Sångaren måste kunna kommunicera med åhörarna och för att kunna det måste man först leva sig in i musiken och sedan uttrycka musikens budskap utåt.

Inlevelsen kan man få genom att studera musiken, texten, affekten och kontexten. Därpå kan uttrycket växa fram för att förhoppningsvis nå åhörarna.

Här kan du höra mig i Sveriges Radios Interplay i ett samtal med Berit Nygren om barockens affektlära.

Vill du också utveckla din sång? Vill du också testa en digital sånglektion under väldigt trivsamma former? Nivån väljer du själv utifrån egna behov, önskemål och förutsättningar.

Du som vill ha komp får en special-gjord fil skickad till dig, med körstämmor eller piano-komp. Spela upp och sjung med, så hjälper jag till!