Min egen sång

Förutom att arbeta som sångpedagog är jag alltså sångerska på frilansbasis med  uppdrag framför allt i kyrkor. Själv har jag specialiserat mig på tidig musik, alltså musik från medeltid, renässans och barock.

Affektläran som blomstrade framför allt under barocken, ligger till grund för den här tidens musikaliska kommunikation.

Det finns en mängd verktyg som kan hjälpa till att gestalta musikens affekt, tex  ornament, fraseringer, historiska temperaturer etc. Även tonbildningen och därmed sångtekniken påverkas av affekten.

När jag söker historisk information hittar jag ofta detaljer som förhöjer min egen upplevelse av musiken. Denna upplevelse vill jag gärna förmedla vidare – både till elever och till publik!

Utbildning

Min akademiska utbildning består av en fil mag i musikvetenskap från Stockholms universitet samt en fil kand i pedagogik och etnologi från Lärarhögskolan i Stockholm. Sång och uppförandepraxis ur olika perspektiv har legat i fokus i mina olika uppsatser.

D-uppsats: Affektläran. Att gestalta känslor  vokal musik från 1700-talet
C-uppsats: Barockandning. En studie i 16- och 1700-talets andningsteknik
C-uppsats: Appoggiaturat i en aria ur Händels Messias

Sångstudier (totalt 10 år), Sverige och utomlands för : Maria Cristina Kiehr (Basel), Evelyn Tubb (London), Kerstin Wahlström-Olsson (Musikhögskolan i Stockholm), Lena Susanne Norin (Musikhögskolan i Stockholm). Pianostudier 10 år samt kurs i brukspiano 5 p, Linköpings universitet.