Sånglektionerna

Under 2020 började jag arbeta med digitala sånglektioner, vilket fungerar alldeles utmärkt!

Min utgångspunkt är att all inlärning fungerar som bäst när man trivs och har roligt. Därför har vi alltid roligt på sånglektionerna!

Sång är glädje, kommunikation och kreativitet! Sång är känslor! Samtidigt kan det vara svårt att utvecklas och bli ännu bättre, om man inte får konkreta tips och råd.

Under århundraden har sångpedagoger och sångare haft problem med att hitta ett språk som beskriver den sångtekniska processen, eftersom vi jobbar med muskler inne i kroppen som inte syns. Vi måste hitta ett språk för att beskriva vad det är som händer när vi sjunger och det språket måste fungera för både pedagog och elev. Vi måste prata om samma saker.

Själv väljer jag ofta att gå från två håll – dels den tankemässiga, intellektuella vägen och dels via elevens egen upplevelse och beskrivning. Om eleven sätter egna ord på hur kroppen jobbar, så händer det något mer än när pedagogen pratar om begrepp som flöde eller magstöd. Som pedagog så kan jag fånga upp det som eleven säger och hjälpa till att formulera det så att det blir tydligt. Så sker en korsbefruktning – tanke, känsla och ord – och då börjar eleven utvecklas!

Röstvård

Rösten blir utsatt för många påfrestningar. Jag hjälper dig med andning och hållning, så att din röst håller och du kan göra dig hörd.

Under de senaste åren har rörfonation blivit nästan mer regel än undantag bland sångare, körsångare och röstvårdare runt om i landet. Jag kan hjälpa dig med tips och råd!